trauma

14 września 2021

Pandemia – co po niej?

“Przechodzimy właśnie przez zbiorową traumę. A po niej nic nie będzie już takie, jak wcześniej.” Wywiad z psychiatrą, panią prof. Dominiką Dudek, szefową Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu […]